INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Margrethe 1
Dronning Margrethe 2
Dronning Dagmar

Hvad hedder det danske nationalflag?

Dannevang
Dannevirke
Dannebrog

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?

Der er et yndigt land
I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet
Landsfællesskabet

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?

Sundhedsområdet
Uddannelsesområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?

1984
1802
1944

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?

18 år
20 år
16 år

Tillader den danske grundlov censur?

Ja
Nej

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?

Nej
Ja
Næste 10 spørgsmål   Home||||INDFØDSRETSPRØVEN 2023